top of page
Kaka som symboliserar vår intregritetspolicy.webp

Integritetspolicy

Vi är måna om att vara tydliga med villkor för tjänsten så att du kan känna dig trygg. Läs igenom nedan om hur vi behandlar cookies och dina personuppgifter. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Integritetspolicy

1. Inledning

Denna integritetspolicy ("Policyn") beskriver hur Digital Success AB ("Företaget", "vi", "oss") samlar in, använder och delar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats (https://digitalgen-z.se/) eller använder våra tjänster.

Vi strävar efter att skydda din integritet och säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt och i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in följande personuppgifter om dig:

 • Kontaktuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer, adress (endast om du fyller i kontaktformuläret).

 • Webbplatsaktivitet: IP-adress, webbläsare och enhetsinformation, besökta sidor, klick och tid på webbplatsen.

 

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att hantera förfrågningar: Vi använder dina kontaktuppgifter för att besvara dina frågor och hantera dina förfrågningar som skickas via kontaktformuläret.

 • För att förbättra våra tjänster: Vi använder dina webbplatsaktiviteter för att analysera hur du använder vår webbplats, för att identifiera trender och för att förbättra vår webbplatsfunktionalitet.

4. Dela dina personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med följande tredje parter:

 • Tjänsteleverantörer: Vi kan dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som hjälper oss att underhålla och förbättra webbplatsen, t.ex. webbhotell och analystjänster.

 • Myndigheter: Vi kan dela dina personuppgifter med myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

 

Vi använder Google Analytics på vår webbplats för att analysera hur användarna interagerar med vår webbplats. Google Analytics samlar in information om användarnas webbläsare och enheter, IP-adresser, besökta sidor, tid på webbplatsen och andra aktiviteter. Denna information används i aggregerad form för att förbättra vår webbplats och våra tjänster. Vi delar inte dina personuppgifter med Google Analytics. Du kan läsa mer om hur Google Analytics använder cookies och hur du kan inaktivera dem på https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

Vi använder Google Consent Mode v2 för att hantera användarnas samtycke till användning av cookies och andra spårningstekniker. Denna funktion gör det möjligt för dig att kontrollera vilka cookies som används på vår webbplats.

5. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt till åtkomst: Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig.

 • Rätt till rättelse: Du har rätt att begära att vi rättar eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter vi har om dig.

 • Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter.

 • Rätt att begränsa behandlingen: Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

 • Rätt att invända mot behandling: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få ut de personuppgifter du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig under vissa omständigheter.

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på hello@digitalgen-z.se

6. Lagring och säkerhet

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in, eller så länge som krävs enligt lag.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring eller förstörelse.

7. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella väsentliga ändringar genom att publicera den uppdaterade policyn på vår webbplats.

8. Kontakt

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på hello@digitalgen-z.se.

bottom of page